Anders Lönner och Per-Anders Johansson har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det offentliga kontanterbjudandet som EQT VIII offentliggjorde den 29 oktober 2018

#Press Release #Karo Pharma

För mer information, klicka här