< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

EQT Real Estate, genom Chicago Holding, förklarar kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren ovillkorat och fullföljer Erbjudandet

#Press Release

För mer information, klicka här.