Filters applied:  #Candidator
  1. EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman och bildar en av Sveriges största IT-driftleverantörer

    EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman i ny grupp – bildar väsentligt större IT-driftleverantör EQT:s ambition är att driva fortsatt tillväxt och stärka gruppens service- och kunderbjudande, både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv Jörgen Qwist, VD för DGC, tillträder som...